Tyweli Llaw

  • Hand Towels

    Tyweli Llaw

    Mae microfiber (neu ficrofibre) yn ffibr synthetig yn well nag un denier neu decitex / edau, sydd â diamedr o lai na deg micrometres. Mae llinyn o sidan tua un denier a thua un rhan o bump o ddiamedr gwallt dynol.